"Halu itsensä kehittämisestä lähtee halusta parantaa elämän laatua"

- Ben Furman ja Tapani Aho

Samoin ajatuksin Yhteystaidon palo henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen lähtee halusta parantaa tämän päivän työelämän laatua.

Ratkaisukeskeisyyden hyödyntäminen työskentelyssä

 • Ratkaisukeskeinen työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä etsitään uusia, luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.

 • Ratkaisukeskeisissä menetelmissä onnistutaan usein, kun käännetään lähestymiskulmaa käsillä olevaan ongelmaan ja usein huomataankin, kuinka ongelma itsessään sisältää ratkaisun avaimet. Ratkaisukeskeisyydessä voidaan kääntää esimerkiksi negatiiviset huomiot tavoitteiksi miettimällä mitä haluamme tilalle, ja kuinka meidän kannattaisi toimia, jotta toivottuun tilanteeseen päästään.

 • Ongelma itsessään ei ole ratkaisukeskeisen suuntauksen mukaisesti ensisijainen kiinnostuksen kohde, vaan sen ympärillä ilmenevät poikkeukset. Asioita lähestytään uudesta ajattelukulmasta, esim. ihmetellen. Näkökulman vaihtamisen taito tuo uusien näkökulmien löytämisen lisäksi työskentelyyn ilon.

 • Ratkaisukeskeisyyttä lähestymistapaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi. Keskeistä työskentelyssä on omien voimavarojen kartoittaminen ja hyödyntäminen sekä toivottuun suuntaan kulkevan edistymisen vahvistaminen.

 • Tunteiden voimaa voidaan hyödyntää henkilökohtaisen muutoksen aikaansaamiseksi. Vastoinkäymiset paljastavat, mikä on sinulle tärkeää (mistä haluat eroon). Oivallukset ja onnistumisen tunteet puolestaan ohjaavat sinua toivomaasi suuntaan (minkä haluat jatkuvan).

 • Ratkaisukeskeisyys itsessään on avain monenlaisiin lukkoihin. Steve De Shazer kuvaa ratkaisukeskeisyyden periaatteita näin: "Lukon analysointi ja ymmärtäminen on tarpeetonta, jos käytettävissä on yleisavain, joka sopii moneen eri lukkoon."


Ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa

Neurotieteen kehittyminen tekee psyykkisestä fyysisen

 • Tietämys aivojen toiminnasta lisääntyy valtavalla vauhdilla. Neurotieteiden kehittymisen ja aivotutkimuksen myötä voimme pian todentaa, että kaikki psyykkinen on fyysistä; Aivojen kuvantamismenetelmin voidaan seurata, kuinka etuotsalohkon aktiivisuus lisääntyy päätöksentekotilanteessa. Oppimistilanteissa olemme kaikki ihan käytännössä huomanneet hippokampuksen toiminnan, kuinka se siirtää vahvoja tunnekokemuksia sisältäviä muistoja erityisen hyvin pitkäkestoiseen muistiin. Jo pelkästään lihasten liikkeet (esim. hymyillessä) vapauttavat aivoissa välittäjäaineita mielialaa kohentavasti.

 • Lyhyellä aikavälillä stressireaktio ja siihen liittyvä adrenaliinipyrskähdys on lähes aina hyödyllinen. Pitkään jatkueessaan hypotalamuksen ja aivolisäkkeen käskystä vapautuvan kortisolin ja kroonistuneen stressin tiedetään vahingoittavan aivoja. Näitä neurotieteen kautta saatuja oppeja voidaan hyödyntää omaa ajattelua ja toimintaa ohjaamaan.

 • Entä kun halutaan päästä eroon jostain omasta pinttyneestä tavasta? Ratkaisuna on hyödyllisen ominaisuuden vahvistaminen, joka vähentää samalla vastakkaista ei-toivottua piirrettä. On paljon helpompaa ja aivoystävällisempää opetella uusia taitoja kuin päästä vanhoista opitusta tavoista eroon.

 • Tavoitteellisuus ja nimenomaisesti itselle aidosti mielekkään tavoitteen muotoileminen luovat perustukset henkilökohtaiselle muutokselle. Tapaamisissa vahvistetaan vaikutusta entisestään mielikuvien avulla; luodaan vahva kuva vaihtoehtoisesta, toivotunlaisesta tulevaisuudesta ja konkretisoidaan tavoitteet tekemiseksi.


7 reasons why brain-based coaching skills work

Mihin tilanteisiin lyhytterapia sopii?

 • Lyhytterapiassa sinä olet aktiivinen toimija. Yhdessä etsitään sinulle sopivia keinoja ratkaista pulmallinen tilanteesi.

 • Lähtökohtana on, että jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Jokainen luo oman tunnekuvansa, ja lyhytterapeutti tuo puitteet mahdollisuuksia luovalle ajatuksenvaihdolle.

 • Hankalat tilanteet saavat kenet tahansa oireilemaan. Oireet ovat oikeastaan terve seuraus siitä, kun ollaan mahdottomassa tilanteessa ja yritetään murtautua siitä ulos. Vika ei tästä näkökulmasta ole ihmisen ominaisuuksissa ja hänen psyykeessään, vaan tilanteessa itsessään tai sen tulkitsemisessa.

 • Edistystä tapahtuu parhaiten, kun liikutaan pienin askelin, askel kerrallaan. Joskus ensimmäisen neljän tapaamisen aikana syttyvä oivallus voi riittää, tyypillisesti tavoite saavutetaan 8-20 tapaamiskerran jälkeen.

 • Entä lyhytterapian vaikuttavuus? Lyhytterapia on ollut erityisen tuloksellista masennuksen ja ahdistus- ja jännitystilojen käsittelyssä. Eli hyvin tyypillisissä työelämään liittyvissä paineisissa tilanteissa. Tärkeintä työskentelyssä on dialogi sinun ja minun välillä, kuten missä tahansa muissakin terapiamuodoissa.

 • Lyhytterapeuttikoulutus on kaksivuotinen, 60 opintopisteen koulutus. Lyhytterapeutit eivät saa käyttää Valviran suojaamaa psykoterapeutti-nimikettä. Jos lääkäri on todennut työkyvyn olevan uhattuna, voit hakeutua psykoterapiaan Kelan kuntoutustuella.

 • Lyhytterapia sopii kenelle tahansa - tukemaan ennaltaehkäisevää positiivista mielenterveyttä.


Lyhytterapeuttiyhdistys

Minulta sinulle

 • Sopeutan oman työskentelyni joustavasti eri tyyppisiin tilanteisiin:

 1. Coaching ja neurotieteiden hyödyntäminen toimii erityisesti silloin, kun suoriudut hyvin, mutta haluat menestyä erinomaisesti ja päästä hyödyntämään koko potentiaaliasi.

 2. Ratkaisukeskeisyydestä on hyötyä niin pienissä kuin isoissa ongelmatilanteissa, kun tarvitaan askelia eteenpäin. Saat tapaamistemme aikana myös hyviä välineitä työstää kohtaamiasi pulmia jatkossa itsenäisesti.

 3. Terapeuttisesta keskustelusta puolestaan on suurin hyöty silloin jos olet jumittunut esimerkiksi menneisyyden huonoihin kokemuksiin, ja kyynistyminen, itsesyytökset tai passiivisuus ovat uhka arkesi sujumiselle.

 • Ratkaisukeskeisessä terapiassa lähtökohtina ovat hyväksyntä ja arvostus, utelias avoimuus mahdollisuuksille sekä uusia näkökulmia avaava "ilosofia". Omaa innostustani ja asiaan perehtyneisyyttäni selittää pitkälti se, että nämä ominaisuudet sattuvat kuvaamaan erinomaisesti myös minua itseäni!

 • Parasta mitä haluan antaa, on että löydät yhteyden aitoon itseesi ja kohdistat energiasi sellaiselle työlle ja elämälle jota haluat.

Varaa tutustumisaika tästä!

Luottamuksella, Paula