Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
YhteystaitoMiniatontie 10 G02360 Espooinfo@yhteystaito.fi+358 45 7872 4227
2. Rekisteröidyt
 • Asiakasyritykset ja asiakasyritysten kontaktit
 • Henkilöasiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään asiakkaan yhteydenpitoa varten.Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • Asiakasviestintä
 • Asiakkuuteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
 • Palvelun laatua kehittävät palautekyselyt

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot Asiakasrekisteri sisältää sekä asiakasyritysten että yritysten kontaktien tietoja sekä henkilöasiakkaiden tietoja.
yrityksen ja sen yhteyshenkilön tiedot:
 • y-tunnus
 • käynti- ja postitusosoite
 • laskutustiedot
 • yhteyshenkilö
 • puhelinnumero
 • sähköposti

Henkilöasiakkaan tiedot:
 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • varaustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voit tehdä osoitteeseen: info@yhteystaito.fi.
Tarkastus- ja oikaisuoikeusSinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
VastustamisoikeusSinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Poisto-oikeusSähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
ValitusoikeusMikäli koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä tai olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään tietoja luovuttamalla
 • Asiakkaalta itseltään sähköpostitse
 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Muut: Voimme luovuttaa tietoja terapeutin työnohjauksellista tai tilastollista/tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
8. Käsittelyn kesto
Säilytämme henkilötietoja 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen.
9. Henkilötietojen käsittelijä
Asiakasrekisterin tietoja käsittelee yrityksen Yhteystaito nimissä toimiva ammatinharjoittaja.
Voimme ulkoistaa asiakastietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Ajanvarauspalvelut: Vello.fi
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Käytämme ajanvarauspalvelun asiakastietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
11. Evästeet ja selailun seuranta
Sivustomme voi käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa ja liikenteen analysoinnissa. Ilmoitamme evästeiden käytöstä sivuilla. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Tallennettuihin asiakasrekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt henkilöt.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Asiakaskohtaamisissa tehdyt muistiinpanot eivät ole yhdistettävissä asiakkaan henkilötietoihin, eikä niitä tallenneta digitaalisesti. Asiakaskohtaamisten muistiinpanot säilytetään asianmukaisesti ja henkilötiedoista erillään. Henkilöasiakas voi halutessaan saada muistiinpanot itselleen sähköpostitse.