Yhteystaito

Mielekästä työelämää

Yritys määrittelee bisneksen menestykseen johtavat toimenpiteet, eli sen mitä tehdään. Onnistuminen tavoitteisiin pääsemisessä syntyy kuitenkin vasta, kuinka ihmiset saadaan mukaan yhteiseen tekemiseen. Avainasemaan nousee, miten asioita viedään eteenpäin yrityksessä.

Yrityksen menestys muodostuu yksilöiden onnistumisista. Mitä enemmän ihmisiä toimii yhdessä, sitä tärkeämpää on tukea sitä, kuinka saadaan porukat ajattelemaan ja toimimaan yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Yhteys lähtee aina yksilön yhteydestä itseensä.

Alla on esitelty Yhteystaidon kanssa työskennellessä käytettäviä elementtejä vahvistaa yhteyttä mielekkääseen työelämään.

Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat yksittäisiä ihmisiä, pienryhmiä ja koko työyhteisöä loistamaan ja antamaan parhaansa.

Rakennetaan yhdessä teille sopiva työyhteisövalmennus, pienryhmätapaamiset tai esimiesten työpaja! Ohessa ideoita pienryhmävalmennusten aiheiksi.

Esimiesten "koronakerho", (3-15 henkilöä), kesto 1,5h-2h
Työskentelyn tavoitteena on jakaa yhdessä muiden esimiesten kanssa koronariskeihin liittyvät omat huolet sekä pohtia keinoja kohdata suotuisalla tavalla tiimin jäsenten pelot ja reaktiot koronan tuomiin uusiin tilanteisiin liittyen.
Työskentely "koronakerhossa" valmistaa esimiehiä kohtaamaan koronan tuomia haasteita lisäten ymmärrystä ihmisten reaktioihin poikkeustilanteissa.
Tavoitteena on, että pienryhmän tapaamisten jälkeen osallistujat ovat löytäneet sekä oman että kaikille yhtenäisen, energisoivan tavan toimia uudessa tilanteessa.
Aiheympäristö: Riski -> Pelko -> Luottamus -> Turvallisuus. Mistä pelko syntyy, kuinka se purkautuu ja miten siihen tulisi suhtautua? Miten lisäät luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta?
Lisää aiheita esimiesten työpajoihin (toimii myös yksilövalmennuksena):
Minkä värin tuon muutostilanteeseen? Esimiesten merkitys korostuu muutos- ja uudistumistilanteissa. Muutostilanteessa ihmisten herkistyminen tilanteen tulkintaan lisääntyy ja sen merkitys kasvaa, mihin kohdistat huomiosi, miten asioista viestit, miten läsnäolosi koetaan
Esimiesten työpajassa selvitetään, minkälaista johtamista muutostilanteet edellyttävät ja vahvistetaan omaa johtamistyyliä sen suuntaisesti
Osallistamisen keinot uudistumistilanteissaEsimiehen rooli muutostilanteessa – todellisuus versus ideaali.Osallistaminen lisää sitoutumista ja hallinnan tunnetta uudistumistilanteessa. Työpajassa saat vinkkejä erilaisiin osallistamisen keinoihin.
Arvostava kohtaaminen työyhteisössäAsia kuin asia, ei asian sisällöllä ole niin paljon merkitystä kuin sillä, kuinka asia esitellään. Kasvokkain kohtaamisen vinkkejä ja hankalan tilanteen harjoitus.
Työpaja pienryhmälle (2-5 henkilöä), kesto 1,5-2h
Ryhmän voi koota eri syistä, esimerkiksi - Työskentelytiimin yhteistyön tiivistämiseksi- Näkemyserojen tai kinkkisten ristiriitojen avaamiseksi - Samojen ihmismielen kiinnostusten kohteiden työstämiseksi
Pienryhmätyöpajojen tavoitteena on toisiltaan eri näkökulmia oppimalla lisätä itsetuntemusta ja ymmärrystä työssä tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin.
Työskentely pienryhmässä on parhaimmillaan erittäin voimaannuttava kokemus
Esimerkkejä pienryhmien aiheiksi
Tunteet työssä, uhka vai mahdollisuus?- Mitä tunteet kertovat ja onko niitä ok näyttää töissä?- Pomo/työkaveri ”räjähtää”. Onko se ok? Miten tulisi suhtautua?- Saako työkaverille kertoa mistä hänessä tykkää vai luuleeko se että olen ihastunut…?
Luottamus, arvostus, hyväksyntä tiimissäTiimin me-hengen ja yhteistyön vahvistamisen työpaja
Resilienssin (uudistumiskyvykkyyden) boostausKuinka suhtaudut muutoksiin – uteliaasti, iloiten, välinpitämättömästi, torjuen? Muutos on varmaa, mutta onneksi omaa suhtautumista voi muuttaa.
Motivaation heruttaminenMikä saa sinut syttymään työssäsi? Entäpä onko meillä muilla siinä joku rooli?

Työnantajan tukemilla yksilövalmennuksilla voidaan syventää työryhmässä työstettyä aihetta. Kukin voi myös hakeutua yksilövalmennukseen itseä kiinnostavan aiheen äärelle. Lue lisää yksilövalmennuksista.

Kaikki valmennukset voidaan toteuttaa myös etänä (esim. Teams, Zoom, Google Meet, Skype).

Lataa esite

Kysy tarjousta: info@yhteystaito.fi

Julkaisuja